• Prof. univ. dr. Ioan Hosu – Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării / ioan.hosu@ubbcluj.ro
  • Conf. univ. dr. Mihnea S. Stoica – Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării / mihnea.stoica@ubbcluj.ro
  • Lect. univ. dr. Maria Mustățea – Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării / maria.mustatea@ubbcluj.ro
  • Drd. Diana Cornea –  Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării / diana.cornea@ubbcluj.ro
  • Ing. Teodor Cosma – Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării / teodor.cosma@stud.ubbcluj.ro
  • Lect. univ. dr. Dorin Spoaller – Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării/ dorin.spoaller@ubbcluj.ro